Integracja

  

Życie składa się z drobnych przyjemności. Dzięki drobiazgowo zaplanowanym działaniom łączącym przyjemne z pożytecznym, przygotowujemy zespoły do czekających je zadań. Gry logiczne, terenowe, szkolenia są narzędziem do wyuczenia unikalnych sprawności przydatnych w codziennych obowiązkach zespołów i jednostek.

Nie tylko paint ball

Atmosfera panująca wśród Pracowników ma znaczący wpływ na ich samopoczucie, chęć do działania, zachowanie, a zwłaszcza na jakość wykonywanej przez nich pracy. Dlatego jednym z ważniejszych elementów naszej pracy są działania integracyjne. Głównym ich celem jest poprawa funkcjonowania firmy jako organizacji, poprzez poprawę kontaktów międzyludzkich i scalenie Pracowników w jeden, dobrze zorganizowany, efektywny i wydajny Zespół. W tym kontekście integracja polega na zharmonizowaniu i zespoleniu grupy ludzi poprzez wspólne spędzanie czasu, w nieco innej niż biurowej scenerii.

 

Podstawowym celem działań integracyjnych jest połączenie dobrej zabawy (aspekt motywacyjny) z budową zgranego Zespołu pracowniczego (aspekt integracyjny). Integracja, poprzez lepsze poznanie swoich możliwości, celów i potrzeb, pomaga również rozwiązywać konflikty, do których dochodzi pomiędzy członkami Zespołu. Nasze działania poprawiają także szczerą komunikację między Pracownikami pozwalając im realizować wspólne cele oraz poczuć się częścią jednej społeczności.

 

Atrakcyjne wydarzenie integrujące w kontekście nagrody to perspektywa wspólnego spędzenia czasu, która może zmotywować pracowników do działania i podnieść ich aktywność zawodową